Kallelse till extrastämma 31/1 

Styrelsen kallar till extrastämma föreningsstämma den 31 januari klockan 18:00.  Mötet hålls via Teams. Se mejl för dagordning och möteslänk.