Stadgar & Trivselregler

Vi rekommenderar varmt alla medlemmar att läsa föreningens stadgar och även föreningens ordnings- och trivselregler.

Stadgar Brf Staben (uppdaterade i 2022)

Ordnings– och trivselregler Brf Staben (uppdaterade i juni 2022)