Protokoll årsstämmor

Vi kommer fylla på här under oktober 2023.

Protokoll årsstämma för 2022
Protokoll årsstämma för 2021 (2022-06-13)
Protokoll extrastämma (mars 2022)
Protokoll årsstämma för 2020 (2021-05-26)
Protokoll årsstämma för 2019 (2020-05-27)
Protokoll årsstämma för 2018 (2019-06-03)
Protokoll extrastämma (april 2018)
Protokoll årsstämma för 2017 (2018-05-30)
Protokoll årsstämma för 2016