Ändring av portkod 

Påminnelse: Portkoden för entrédörrarna kommer att ändras under kvällen söndag den 14/1. Den nya koden för respektive trapphus mejlas ut.