Lag på att sortera matavfall

Den 1 januari 2024 blev det obligatoriskt enligt lag att sortera ut matavfall. Bruna påsar för att slänga sitt matavfall i finns i cykelrummet i respektive trapphus. Påsarna slängs sedan i de bruna tunnorna som finns i skjulet på baksidan av 28:an.

Matavfallskärlen töms av Prezero Solna Stad och omvandlas till tex drivmedel för bussar eller miljövänlig gödning för jordbruk. 

Tidigare har vi stäng skjulet under sommartid pga att lukten har stört de som bor nära. Vi kommer under våren arbeta med en hållbar lösning för att kunna ha det öppet året om.