Styrelsen

Styrelsen & ansvarsområden 2020/2021

Vid ordinarie föreningsstämma i maj 2020 valdes följande medlemmar att ingå i Brf Stabens styrelse:

Namn Funktion/
Ansvarsområde
Adress
Bostad
Telefon
Björn Porserud Ordförande 24, lgh 1201 0706-66 14 13
Mikael Karlsson
Kassör 24
Maria Svensson Sekreterare 26
Fredrik Engström Ledamot
(internet)
(hemsida)
(nycklar)
28 0708–80 60 88
Anders Edberg Ledamot 28
Namalie Dewan
Bengt Olsson
Suppleant
Suppleant
28
24

Önskar ni komma i kontakt med någon av oss i styrelsen så går det alltid bra att maila till oss på adress: styrelsen @ brfstaben.se (utan mellanslag)