Vid problem

Allmänna frågor
Styrelsen
brfstaben@gmail.com

Fastighetsskötsel
City Förvaltning
Tel. 08 – 20 75 80
www.cityforvaltning.se/felanmalan.html

Nycklar
AB Byggbeslag Lås & Säkerhet i Kista (tidigare kallat Bysmeden Lås AB)
Ta med en gammal hyresavi som underlag för ditt medlemskap.
Tel. 010-176 88 93, 010-163 64 30  
www.bysmeden.se

TV, telefon och bredband
Comhem
Tel. 90 222
https://www.comhem.se/kundservice/kontakt

Hissen
Vid problem med hissarna. Ring hissbolaget på det nummer som finns i hissen. Men be endast om jourutryckning om det är är nödvändigt. Det blir billigare för föreningen om arbetet sker dagtid. Informera styrelsen.