Styrelsen

Styrelsen & ansvarsområden 2022/2023

Vid ordinarie föreningsstämma i maj 2021 valdes följande medlemmar att ingå i Brf Stabens styrelse:

Namn Funktion/
Ansvarsområde
Adress
Bostad
Telefon
Alexander Ahl Ordförande 28
Anca-Mihaela Dragnea  Ledamot 28
Ye Weihua  Ledamot 24
Hanna Melkon Ledamot 24
Markus Dahlgren Ledamot 24
Jan  Thyberg 
Martin Roos
Suppleant
Suppleant
24
28

Önskar ni komma i kontakt med någon av oss i styrelsen så går det alltid bra att maila till oss på adress: styrelsen @ brfstaben.se (utan mellanslag)

Den som har projektplaner eller exempelvis vill hyra ut i andra hand måste mejla styrelsen och därefter invänta beslut. Det är styrelsen som helhet som svarar för föreningen, inte enskilda ledamöter.