Kolgrill: Förbjudet efter 2023/24

Vi har alltid i vår förening haft generösa regler när det gäller grillning. På grund av flera klagomål från närboende beslöts det vid stämman, som en del av föreningens nya ”Ordnings- och trivselregler” att kolgrillning i markplan framöver inte ska vara tillåtit. Det träder i kraft från årsskiftet 2023/24, en fördröjning eftersom någon kan ha köpt en ny grill relativt nyligen.

Nya störningstider – även på morgonen

Vid årsmötet uppdaterades föreningens ”Ordnings- och trivselregler”. Vi hoppas att ni alla läst dessa. En av de uppdaterade punkterna gäller att det numera finns morgontider för när man ska avstå från högljudda reparationsarbeten och ljudvolymer. Det är 08.00 som gäller på vardagarna och 09.00 på helgerna. På kvällarna är det oförändrat 20.00 på vardagar och 18.00 på helger. 

Träterrass – oförändrat

Vid årsmötet röstade en enhällig stämma för att max två tredjedelar av ytan på tomterna får vara trädäck eller liknande. Det är marginellt mer än tidigare. Ingen har sedan föreningen skapades fått styrelsens tillåtelse att bygga mer. Se detaljer och förtydligande här, där även hörntomterna är inkluderade.

Tips inför sommarhettan

SBC:s bästa tips på hur du förbereder dig inför sommarhettan:

  • Håll dörrar och fönster stängda under dagen när det är som varmast
  • Vädra lägenheten på kvällar och nätter
  • Nyttja den solavskärmning som finns tillgänglig, exempelvis markiser och persienner
  • Använd fläktar eller portabla AC-aggregat som är energiklassade för så effektiv energikonsumtion som möjligt
  • Rensa ventilationsventilerna från smuts och damm


Varmvattnet åter – håll koll

Vi saknar för tillfället varmvatten i våra kranar. Det upptäcktes strax innan 8-tiden på torsdagsmorgonen. Vi undersöker vad som hänt och hoppas att allt snart ska vara som vanligt.
Uppdaterat 09.30: Varmvattnet in till föreningen är 33 grader. Vi har felanmält det till Norrenergi som ska komma hit 10.30.
Uppdaterat 11.00: Varmvattnet är åter. Den trasiga delen är utbytt till en begagnad med hjälp av vår fastighetsförvaltare som löst problemet. En ny installeras när en sådan levereras. Så allt har alltså återgått till normalläge.

Komposten stängs under sommaren

Komposten längs Mönstringsvägen stängs som vanligt under sommarmånaderna, från och med juni till och med augusti. Den stängs i år måndag 6 juni och öppnar åter 29 augusti (orsaken är lukten som drabbar de närboende i samband med värme). Tills vidare slängs den typen av avfall i vanliga hushållssoporna. Det går bra att förvara cyklar där under sommaren. Grannföreningen har uppmanat sina boende att inte slänga räk- eller fiskrens i sina kärl under sommaren.

Grusgången fylls på

Våra grusgångar på baksidan kommer att fyllas på med nytt grus liksom breddas och få skurna kanter. Vi har under de senaste åren rensat ogräs och försökt hålla bredden på gången, men vi har nu, liksom för fem år sedan, beställt hjälp från en professionell firma. Något datum är inte spikat, men vi hoppas på i god marginal innan midsommar.