Komposten stängs under sommaren

Komposten längs Mönstringsvägen stängs som vanligt under sommarmånaderna, från och med juni till och med augusti. Den stängs i år måndag 6 juni och öppnar åter 29 augusti (orsaken är lukten som drabbar de närboende i samband med värme). Tills vidare slängs den typen av avfall i vanliga hushållssoporna. Det går bra att förvara cyklar där under sommaren. Grannföreningen har uppmanat sina boende att inte slänga räk- eller fiskrens i sina kärl under sommaren.