Grusgången fylls på

Våra grusgångar på baksidan kommer att fyllas på med nytt grus liksom breddas och få skurna kanter. Vi har under de senaste åren rensat ogräs och försökt hålla bredden på gången, men vi har nu, liksom för fem år sedan, beställt hjälp från en professionell firma. Något datum är inte spikat, men vi hoppas på i god marginal innan midsommar.

”Ingen reklam, tack” – postlådorna

Vi städar i den jungel av lappar och meddelanden som finns på våra postlådor i entréerna. Vi börjar i 28:an och fortsätter sedan med 26:an och 24:an.
För meddelanden kring reklam finns det numera två skyltar, se bilden: ”Ingen reklam, tack” och ”Ingen reklam eller gratistidningar, tack”. Vi ersätter med motsvarande budskap som finns idag. Vill ni byta budskap, skicka i så fall ett mejl.
Vi gör även ett försök att få in alla boendenamn på rätt ställe. De som idag har namn utanför namnraden kommer att kontaktas separat via mejl, så får vi se om vi gemensamt hittar en lösning.