Utdelning termostater

Nu har värmesystemet körts några veckor och det är dags att sätta tillbaka termostaterna på radiatorerna. Vi delar ut termostaterna i respektive entré torsdag den 4 november enligt nedan:
H24                        Torsdag 4/11 kl. 19:00-19:15
H26                        Torsdag 4/11 kl. 19:15-19:30
H28                        Torsdag 4/11 kl. 19:30-19:45