Märkning av cyklar

Det har börjat bli trångt i några av cykelrummen. Där finns sannolikt ett flertal cyklar som inte använts på länge. Kanske har ägaren flyttat. 

Nu vill vi skapa mer plats. Styrelsen har märkt alla cyklar. Du som har en cykel i cykelrummet, och vill ha den kvar, ombes ta bort märkningen tills dess att det är dags för föreningens städdag, 9 maj. Då kommer vi att flytta alla cyklar som fortfarande är märkta till en av  undercentralerna där de kommer att få stå en tid – i väntan på att en ägare eventuellt hör av sig.

Vi vill även påminna om att cykelrummen är till för cyklar och inte en plats för exempelvis barnvagnar och pulkor.

Styrelsen Brf Staben

Vattnet avstängt måndag 12/4

Det stora rörprojektet är som bekant igång i 24:an. I samband med det kommer vi behöva göra en vattenavstängning måndagen den 12 april.

Avstängningen berör alla boenden i alla tre trapphusen inom Brf Staben.

Vattnet stängs av klockan 08.30 till 16.00. Observera att inga kranan får lämnas öppna samt att vattnet kan komma att släppas på tidigare.

Vid frågor, kontakta RS Rörservice på 08-600 29 13