Covid-19

Här kommer information om vidtagna åtgärder gällande corona-viruset:

Vi har bett städfirman som rengör våra trapphus att även använda desinfektionsspray på handtag, trappräcken och hiss/kod knappar.

   – Det finns desinfektionsspray i cykelrummen som är avsedd för trapphus/handtag som kan användas av alla. Var dock sparsam och ställ tillbaka i cykelrummet när du är färdig då vi ej kan garantera fortsatt tillgång. Ställ högt upp så att barn inte kan komma åt.

   – Om något hushåll blir sjuka och behöver isolera sig och därmed har svårt att få mat eller nödvändiga produkter till hemmet, kontakta styrelsen så försöker vi hjälpa till.

– Var extra noggrann med handhygien. Tvål dödar både bakterier och virus. Handtvätt är bästa skyddet mot att bli sjuk, tvåla in händerna noggrant med tvål i 20 sek innan du sköljer bort med vatten.

Ta hand om er!

Vänliga hälsningar Styrelsen