Brandsäkerhet

Med hänsyn till brandsäkerheten har styrelsen satt samman viktiga punkter från MSB (https://www.msb.se/) att ha i åtanke för allas säkerhet.

Ansvaret för brandskyddet ligger både på bostadsrättsföreningen och på medlemmarna. Det innebär att vi alla ansvarar för att följa förebyggande åtgärder.

Trapphus
Trapphus ska alltid hållas fria från brännbara föremål som barnvagnar, pulkor, dörrmattor etc.

Tänk på att föreningen har ett låsbart förråd på Mönstringsvägen, bakom 28:an. Förrådet kan användas för både barnvagnar och cyklar.  

Brandvarnare
Det ska finnas minst en fungerande brandvarnare i varje bostad. En brandvarnare täcker cirka 60 kvadratmeter, är lägenheten större behövs fler brandvarnare. Om bostaden har flera våningsplan bör det finnas brandvarnare på varje våning. Tänk på att kontrollera batterierna i brandvarnaren regelbundet.

Förvaring av gasol
Gasol räknas som en brandfarlig vara och det finns därmed särskilda bestämmelser för hur den får förvaras. Ingen förvaring får exempelvis ske i vindsförråden. Inne i lägenheten får högst 5 liters förvaras och på en icke inglasad balkong får högst P11 storlek (26 liter) förvaras.  Förvara gärna behållarna i ett skåp så att de skyddas från väder och vind. Är balkongen inglasad räknas den som en del av lägenheten.

Elektrisk grill samt gasolgrill är tillåten på balkongerna i BRF Staben. På uteplatserna tillåts kolgrill med förbehållet att grillen flyttas långt ut från husfasaden.

Skydda dig och dina grannar mot brand – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Brandsäkerhet i flerbostadshus – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Om det börjar brinna samt Skydda ditt hem mot bränder – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Andrahandsuthyrning

Det blir mer och mer vanligt att hyra ut sin bostad i andra hand. Därför är det bra att känna till vilka regler som gäller för medlemmar i BRF Staben.

För att hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du styrelsens skriftliga godkännande i förväg. Blanketten för att ansöka om uthyrning finns att ladda ner här.
Lämna in din ansökan senast två månader innan uthyrningsperioden börjar. Generellt är det tillåtet att hyra ut sin lägenhet i upp till ett år. Vill du hyra ut din lägenhet i en längre period behöver du lämna in en ny ansökan senast två månader innan föregående perioden tar slut.

Hyr du ut din lägenhet i andra hand utan styrelsens skriftliga godkännande är det ett brott mot föreningens stadgar. Det kan leda till att din nyttjanderätt till bostadsrätten förverkas.

Läs gärna mer på nedan länkar:

http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/

http://www.bostaddirekt.com/CustomerSupport/Contract.aspx